Województwo łódzkie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja