Województwo łódzkie, Uzależnienia

W roku 2000 nasza fundacja chciała poszerzyć swoją pracę na rzecz pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych o stacjonarny ośrodek terapii, dzięki naszej determinacji w 2001 roku całkowicie...
SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie   Zakres udzielanej pomocy: 1. W ramach świadczeń z NFZ: przyjmujemy pacjentów od 18 roku życia,...

1