Województwo łódzkie, Zakłady Komunalne

ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź
42 6*** 58
ul. Jana III Sobieskiego 75a 96-100 Skierniewice
46 8*** 08
USŁUGI: OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC , CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PROJEKTOWANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-KONFERENCYJNY - BUDY GRABSKIE SŁUPY...
UL. MIĘDZYZAKŁADOWA 3 98-330 PAJĘCZNO
34 3*** 16
Miejski Zakład Komunalny.   Numer tel. do ujęcia wody: 34 311 27 29
Zakład usług komunalnych w Dłutowie. Przedmiotem działalności firmy jest:- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,- obsługa i utrzymanie we właściwym...
Świadczymy  usługi w zakresie: - wykonywania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych  nieruchomości  do sieci, - wywozu nieczystości stałych, - wywozu nieczystości płynnych(usługi asenizacyjne),...

1