Województwo lubelskie, Banki

  Bank Spółdzielczy w Biszczy powstał w 1953r pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza.  W momencie utworzenia GKS Zarząd liczył 5 członków. Zatrudnionych było dwóch pracowników....
Bank Spółdzielczy w Kocku uznawany jest za pierwszą i najstarszą   instytucję społeczną w mieście. Za datę powstania Banku uznaje się rok 1909, w którym to roku rozpoczęto działalność....

1