Województwo lubelskie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty