Województwo lubelskie, Domy Opieki

Dom jest przeznaczony dla 85 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i 25 osób przewlekłe psychicznie chorych, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Świadczy usługi w zakresie potrzeb...
Ul. Ogrodowa 4 20-075 Lublin
81 5***77
Dom Opieki im. św. Brata Alberta  prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.   Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb...
My, Siostry Felicjanki Wspólnoty św. Antoniego w Jadwinowie staramy się w duchu Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej odczytywać znaki i potrzeby czasu.   Powołane - by uczestniczyć w...
Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.   Dom świadczy usługi...

1