Województwo lubelskie, Kultura, Sztuka

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie jest samorządową instytucją kultury. Powołany został przez Naczelnika Gminy w roku 1976. W swojej działalności programowej MOK dąży do tworzenia warunków...

1