Województwo lubelskie, Laboratoria

Głównym przedmiotem działalności są badania laboratoryjnew zakresie: badań metalograficznych, badań chemicznych oraz badań wytrzymałościowych. Dodatkowe usługi ZAKRES BADAŃ LBM "LAB TEST" SP. Z...

1