Województwo lubelskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych