Województwo lubelskie, Schroniska Młodzieżowe, Internaty