Województwo lubelskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa zostało formalnie zarejestrowane w 1998 r. Pragniemy działać na rzecz osób z Zespołem Downa – przede wszystkim małych...
stowarzyszenie11@wp.pl Cel dzia­ła­nia organizacji: ■Zrze­sze­nie osób ze stward­nie­niem roz­sia­nym i ich przy­ja­ciół w celu prze­ciw­dzia­ła­nia...
Zbieramy na sprzęt do ratowania ludzi i mienia. Misją OSP Kurów jest: 1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi...
Organizujemy biwaki i zielone szkoły:   Baza noclegowa Domki letniskowe: •wynajęcie domku jedna doba - 190 zł./doba •wynajęcie domku do trzech dni - 160 zł./doba •wynajęcie domku powyżej...
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Lublinie   Organizowanie: wypoczynku i wycieczek krajoznawczo turystycznych w kraju i zagranicą,...
Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której możesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim...
Celem i zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów /byłych pracowników Policji/ oraz rozwijanie...
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Lublinie zrzesza 22 chóry i zespoły wokalne oraz 6 orkiestr dętych.   W ciągu roku prowadzi następujące stałe imprezy: ARS...
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego Jesteśmy oddziałem wojewódzkim Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP....
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem jest pozarządową...

1 2 »