Województwo lubelskie, Szkoły Publiczne

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu jest szkołą publiczną całkowicie bezpłatną,  której organem prowadzącym jest Miasto Zamość. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia dostosowany do...
Liceum Ogólnokształcące w Dubience powstało w 1975 roku. Jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest powiat chełmski a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.  ...
ul. Nadbystrzycka 38d 20-618 Lublin
81 5*** 03
Politechnika Lubelska jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia powstała w maju 1953 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska z inicjatywy lokalnego środowiska techników i inżynierów (na mocy...

1