Województwo lubelskie, Szkoły Publiczne

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu jest szkołą publiczną całkowicie bezpłatną,  której organem prowadzącym jest Miasto Zamość. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia dostosowany do...
Liceum Ogólnokształcące w Dubience powstało w 1975 roku. Jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest powiat chełmski a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.  ...
ul. Nadbystrzycka 38d 20-618 Lublin
81 5*** 03
Od chwili powstania w roku 1953 Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi liczne badania naukowe. W 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało czterem wydziałom Politechniki...

1