Województwo lubelskie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja