Województwo lubelskie, Zakłady Komunalne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu n/B utworzono 1 stycznia 1984 roku na mocy Zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, którego...
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Janów Lubelski
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest: pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie...

1