Województwo małopolskie, Fundacje,Spółdzielnie Socjalne

Dom jest najlepszym miejscem dla dziecka,zwlaszcza chorego. Od 2004 roku nasze hospicjum opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich rodzinnych domach. Aktualnie pomagamy 45 dzieciom i ich rodzinom.W...
Fundacja została założona w celu wspomagania rozwoju badań nad patogenezą i zapobieganiem nowotworowym chorobom krwi, jako kontynuacja naukowej i społecznej działalności Profesora Juliana Aleksandrowicza....
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie w ochronie...
Celem Fundacji jest mieszcząca się w sferze zadań publicznych działalność w zakresie:    - niesienia pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej - prowadzenia działalności wychowawczej...

1