Województwo małopolskie, Przedszkola Publiczne

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie S. S. Służebniczek p. w. Św. Józefa w Woli Rzędzińskiej   Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie...
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie S. S. Służebniczek p. w. Św. Józefa w Woli Rzędzińskiej Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości...
Przedszkole realizuje zadania wychowawcze zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych:   - kształtuje właściwy obraz Boga, - uwrażliwia...
Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Realizuje cele i zadania określone w ustawie...
Ul. Szewczykówny 146 34-650 Tymbark
18 3*** 72
Zaproszenie Księdza Proboszcza do prowadzenia placówki odpowiedziały Siostry Nazaretanki oraz osoby świeckie - razem 10 pełnych etatów. Siostry Nazaretanki to rodzina zakonna, której...
Patronem przedszkola jest nasz Założyciel Św. Zygmunt Szczęsny Feliński.   Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych...

1