Województwo małopolskie, Stacja uzdatniania Wody

Zajmuje się doborem technologii uzdatniania wody, kompletacją urządzeń filtrujących i ich montażem. Klientami mojej firmy są gminy, placówki oświatowe, zakłady przemysłowe i osoby prywatne. Zdobyte...

1