Województwo małopolskie, Szpitale, Kliniki, Hospicja

Zakres działalności 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ oferuje szeroki zakres usług medycznychw miejscowości Kraków. Już od roku 1918 niesiemy pomoc medyczną wojsku polskiemu oraz...
Głównym zagadnieniem leżącym w sferze zainteresowań leczniczych i dydaktycznych Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem są wszelkie wrodzone i nabyte deformacje narządu...
Oferta Szpital św. Elżbiety powstał 1 stycznia 2001 roku. Założycielem jest AndrzejGoryca lekarz specjalista z ginekologii i położnictwa z doświadczeniem pracy woddziałach Ginekologiczno –Położniczych...

1