Województwo małopolskie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja