Województwo małopolskie, Usługi Asenizacyjne, Wywóz Śmieci