Województwo mazowieckie, Domy Opieki

Nowo wybudowany prywatny dom opieki zaprasza do pobytu w komfortowych warunkach ludzi dorosłych, wymagających całodobowej, okresowej dziennej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Pensjonat...
ul. Piotra Skargi 3 05-822 Milanówek
502 ***323
Dom Opieki dla osób w podeszłym wieku polozony jest w miescie ogrodzie w Milanówku. Piękny ogrod otoczony drzewami sprzyja odpoczynkowi oraz stwarza niespotykany klimat. Dom prowadzony jest...
Mieszkańcy Placówka jest koedukacyjna. Przebywa w niej obecnie 135 mieszkańców, w większości są to osoby w starszym wieku, ale są także osoby młodsze z różnymi schorzeniami. Nasz...
Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach to kompleks parterowych budynków położonych z dala od szosy wśród dużej ilości zieleni z przepływającą przez teren posesji rzeczką Zagożdżonką. Trzy pawilny,...
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie przy ul. Jana Pawła II 2  jest placówką koedukacyjną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom zorganizowany jest obecnie dla 104 osób....
Samorządowy Dom Pomocy Społecznej (SDPS) w Starych Lipkach  to jednostka budżetowa podległa Urzędowi Gminy w Stoczku, powołaną uchwałą Rady Gminy z dnia 20 grudnia 1993 r. Ośrodek przeznaczony jest...
    Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach jest placówką dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywa w nim na stałe 130 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w różnym...
  Nasz Dom powstał w 1993 r. Od tego czasu otaczamy opieką osoby starsze, samotne, potrzebujące i chore z terenu Miasta i Gminy Legionowa. Uroczystość 10-lecia istnienia Domu z udziałem Władz Miasta...
DPS w Karolinowie usytuowany jest na terenie wiejskim w odległości 25km od miasta Płońsk i tyle samo od Ciechanowa. Ogólna powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 1,78 ha, zaś użytkowa obiektu 1902,8...

1 2 »