Województwo mazowieckie, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne

Działalność Fundacji obejmuje między innymi: podejmowanie i popieranie inicjatyw służących poszerzeniu bazy leczniczej i rehabilitacyjnej, prowadzenie kształcenia w zakresie medycyny sportowej, odnowy...
Głównym celem działalności Fundacji jest gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup mieszkań dla dzieci, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i...
Firma prowadzi działalność od 1950 roku. Zajmuje się produkcją wielu rodzaju szczotek, mioteł, pędzli, akcesoriów malarskich, wałków, mopów. Wykonuje szczotki techniczne do różnych...
Spółdzielnia Inwalidów Elektron - prowadzimy profesjonalną działalność w oparciu o bogate doświadczenie. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dbamy o wysoką jakość świadczonych...
Głównym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy w dziedzinie opieki i wychowania dzieci z rodzin ubogich, rozbitych,...
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Przasnysz Osoby samotne, wymagające opieki, przewlekle somatycznie chore, marzące o spokoju i modlitewnej ciszy, wymagające...
Fundacja powstała w sierpniu 2006 roku. Celem fundacji jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Założycielom i osobom pracującym w fundacji, szczególnie...
Fundacja od 2 lutego 2007 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możecie Państwo przekazać 1% Waszego podatku na konto Fundacji. Konto Fundacji: Fundacja Pomóż Dorosnąć,...
Zarząd: Pani Agnieszka Dąbska - Prezes CNK Kardiofon Sp z o.o.; konsultant ds. projektów medycznych Pan Wojciech Drewniak - Członek Zarządukardiolog, zastępca ordynatora Klinicznego Oddziału Kardiologii...

1 2 »