Województwo mazowieckie, Nadzór Budowlany

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka...
ul. Staszica 32 26-400 Przysucha
48 6*** 45
Nasza oferta zawiera: nadzór projektowanie dróg, placów i ulic kierowanie pracami drogowymi

1