Województwo mazowieckie, Oświata

Nazwa obiektu: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Warszawa   Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest pozarządową organizacją oświatową skupiającą 24 Zakłady Doskonalenia...
W Mocarzewie niedaleko Sannik na malowniczej polanie w otoczeniu lasu znajduje się Specjalny Ośrodek Wychowawczy. Ośrodek przygarnia dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,...
Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty zostało powołane z dniem 1 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr 147/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2007 roku (zm. Uchwała Nr...

1