Województwo mazowieckie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Jesteśmy Polskim Stowarzyszeniem Farmaceutycznym. Współpracujemy w zakreseie farmacji z wieloma towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. W naszej siedzibie organizowane są różnego rodzaju...
Korzenie Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy tkwią w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w sekcji mleczarskiej utworzonej na szczeblu krajowym....
Zajmujemy się zaopatrzeniem materiałowo-surowcowym oraz zbytem wyrobów rzemiosła.    
Na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych STOART uzyskał zezwolenie Ministra Kultury na działanie jako organizacja zbiorowego zarządzania i zarejestrowany został w Sądzie Wojewódzkim...
  Godziny otwarcia: Pon-xxx
"CHEMA" Spółdzielnia Pracy w Olesinie  prowadzi działalność od 1957 r. Jesteśmy producentem środków antykorozyjnych dla motoryzacji i przemysłu metalowego z uwzględnieniem potrzeb przemysłu...
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 02-362 Warszawa
22-8***-70
Cele i zadania Polskiego Towarzystwa Leśnego: Działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego, jakkolwiek różnorodna i dotycząca całej tematyki leśnej, da się przedstawić w kilku punktach. Jednym z ważniejszych...
1. Federacja reprezentuje interesy zawodowe związków zawodowych zrzeszonych w Federacji i ich członków wobec organów państwowych i samorządowych, pracodawców i ich organizacji,...
Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków
Stowarzyszenie Chorych na MPS i Choroby Rzadkie Inicjatorką utworzenia organizacji zrzeszającej rodziny wychowujące dzieci chore na mukopolisacharydozę była Pani prof. dr hab. Anna Tylki – Szymańska....

1 2 3 4 5 6 7 8 »