Województwo mazowieckie, Zakłady Karne, Poprawcze

Pełna oficjalna nazwa: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu. Podobnych placówek prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest w kraju trzydzieści cztery. Z tego trzy dla...
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy jest ośrodkiem resocjalizacyjnym readaptacji społecznej dziewcząt w wieku 13-21 lat. Organizacja placówki zapewnia 30 miejsc. Organem...
Zakład Poprawczy w Studzieńcu to nie tylko resocjalizacja w wąskim rozumieniu. Młodzi ludzie uczą się tu pracy, chodzą do szkoły i poznają obowiązki codziennego życia. W czasie pobytu w placówce...

1