Województwo opolskie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy