Województwo opolskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych