Województwo opolskie, Szkoły Publiczne

Organ prowadzący szkołę: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich.   Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Opolu decyzją...

1