Województwo opolskie, Usługi Asenizacyjne, Wywóz Śmieci