Województwo podlaskie, Administracja Budynków Spółdzielnie

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie: - tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, - tworzenia warunków...
UL. MJR WŁADYSŁAWA RAGINISA 13 18-300 ZAMBRÓW
86 2*** 58
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Nadzieja" w Zambrowie powstała w 1990 roku. Przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej jest zaspokajanie...

1