Województwo podlaskie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty