Województwo podlaskie, Domy Opieki

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.   Dom świadczy usługi...
Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy przeznaczony jest dla osób dorosłych z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Dom jest zlokalizowany wewnątrz Narwiańskiego Parku Narodowego, z unikalną w skali...

1