Województwo podlaskie, Logopedzi

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka PIOTRUŚ PAN Maria Ewa Kubas Zapewniamy specjalistyczną opiekę terapeutyczną z zakresu logopedii, neurologopedii i terapii pedagogicznej dzieciom (od wykrycia pierwszych...

1