Województwo podkarpackie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty