Województwo podkarpackie, Domy Opieki

Dom Pomocy Społecznej w Pełkinie-Wygarki jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu. Dom przeznaczony jest dla 120 osób dorosłych przewlekle chorych. Dom...
O nas Dzięki hojnemu wsparciu otrzymanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, po spełnieniu standardów...
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie obejmuje całodobową opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie, świadcząc usługi w zależności od...
ul. Ks. Józefa Sondeja 7 35-011 Rzeszów
17 8*** 30
Nr konta: 40 1020 4391 0000 6202 0064 8550   Dom Samotnej Matki swoją pomocą obejmuje kobiety, które znala­zły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w spo­łeczeństwie....
Witamy w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, placówce otwierającej swoje progi dla ludzi samotnych, starszych i chorych.      Siedziba Domu zlokalizowana jest w centrum miasta,...

1