Województwo podkarpackie, Nadleśnictwa

Teren Nadleśnictwa Bircza stanowił od wieków pogranicze  etniczne wpływów kultury wschodniej i zachodniej, bogaty jest więc w zabytki  historyczne i sakralne. Do najbardziej cennych...
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski –...
ul. Bohaterów Września 1939r. 38 37-610 Narol
16 6*** 20
 Nadleśnictwo Narol zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 15 870 ha, położonymi na Roztoczu Środkowym i Południowym oraz w Kotlinie Sandomierskiej, w zlewni rzeki Tanew....

1