Województwo podkarpackie, Przedszkola Niepubliczne

Akademia Przedszkolaka prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori w Rzeszowie Jest to miejsce edukacji, w którym odbywa się proces wspomagania i ukierunkowywania rozwoju Państwa...
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci im. św. Józefa.   Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich...
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP w Pikulicach   Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich...
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego w Prałkowcach   Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera...

1