Województwo podkarpackie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Laszczynach rozpoczął swą działalność w styczniu 2004 r. Początkowo funkcjonował pod nazwą Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczy.   Organem...
Służenie ludziom starszym w regionie południowej Polski. tj. Krosna i okolicy.   Prowadzone są różnorodne formy zajęć dla osób powyżej 50 roku życia, które nie są aktywne zawodowo....
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Terenowa Organizacja Związkowa Emerytów i Rencistów Straży Granicznej koło nr 1 w Przemyślu   Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej został powołany do życia w...
Miody odmianowe   Miód jest lepkim i aromatycznym produktem wytwarzanym przez pszczoły z nektaru kwiatowego lub spadzi. Każdy „dojrzały miód” oprócz niewielki ilości...
Celem działalności Stowarzyszenia jest:   1)   Pielęgnowanie tradycji kulturalnych swojej miejscowości poprzez prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Familia”. 2)   Współudział...
Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" w Rzeszowie, inspirowani przez doniesienia tak zwanych "środków masowego przekazu" a ponadto a może przede wszystkim przez kolegów...
Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności: 1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej...
Celem Stowarzyszenia jest: 1. zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków...
Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek działa od 2002r.Obecnie zrzesza 40 przewodników beskidzkich, terenowych i pilotów wycieczek.Przewodnicy...

1 2 »