Województwo podkarpackie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja