Województwo podkarpackie, Usługi Asenizacyjne, Wywóz Śmieci