Województwo podkarpackie, Uzależnienia

SOWiIK udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, których rodziny znalazły się w ostrym kryzysie, zagrożone są poważnymi urazami fizycznymi i psychicznymi lub...
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jako podmiot leczniczy wykonujący świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu...
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi w ramach kontraktu z NFZ. Prowadzimy nieodpłatną psychoterapię uzależnień, konsultacje psychologiczne oraz...

1