Województwo pomorskie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy