Województwo pomorskie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty