Województwo pomorskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych