Województwo pomorskie, Ochrona Środowiska

ul. Syrokomli 4 lok. 1 81-742 Sopot
58 5*** 12
- Karta informacyjna przedsięwzięcia - Zgłoszenia emisji - Pozwolenia na emisje - Raporty o oddziaływaniu na środowisko - Decyzje środowiskowe  
SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA "SWARZEWO" Zlewnia oczyszczalni ścieków Spółki Wodno-Ściekowej "Swarzewo" obejmuje tereny należące do Powiatu Puckiego. Do Spółki Wodno-Ściekowej należą...

1