Województwo pomorskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Ul. Drzymały 4 82-100 Nowy Dwór Gdański
55 2*** 51
Misja:   1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział...
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec powstało w 2009 r. Idea powołania Stowarzyszenia wyniknęła z chęci renowacji budynku dawnej hydroforni w naszej wsi. Po spotkaniu z Panią...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Do zadań koła należy:   1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone...
Cele statutowe:   Obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych, organizowanie opieki specjalnej...
1. Związek nosi nazwę Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic, zwany dalej Związkiem. Związek stosownie do zasad wyrażanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski i Ustawie o Związkach...
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych powstało w 2002 roku w Gdyni. Stowarzyszenie 11 kwietnia 2011 r. zmieniło nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych....
Misja: Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz gminy Konarzyny i jej mieszkańców, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,...
Odwiedź nas na Facebooku!https://www.facebook.com/casgdyniapl Centrum Aktywności Seniora (CAS) jest jednostką budżetową powołaną mocą uchwały Rady Miasta Gdyni, która rozpoczęła swą działalność...
Misja: Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiających powrót do pracy zawodowej i życia rodzinnego. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego...

« 1 2 3 »