Województwo pomorskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Gdańsk, działa od 1993 roku na podstawie wpisu do rejestru ośrodków edukacji pozaszkolnej Kuratorium...
Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku jest organizacją pozarządową ściśle współpracującą z organem administracji państwowej jakim jest Archiwum Państwowe w Gdańsku. W...
Cele Stowarzyszenia:1. integracja Członków i przedsiębiorstw - producentów pap i gontów bitumicznych,2. ochrona interesów Członków,3. reprezentowanie Członków...
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA® jest kontynuacją kilku organizacyjnych form zainicjowanych przez dr Zofię Zaorską; zostało powołane w styczniu 1995 roku. Jest organizacją...
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
603-***928
Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej powstało w 1996 r. (pierwsza nazwa: Związek Miast Autostrady Transeuropejskiej - Północ-Południe). Autostrada ta ma połączyć porty w Gdyni /Gdańsku...
NUMER KONTA FUNDACJI KONTO IDEA BANK; 33 1950 0001 2006 0226 7304 0002

« 1 2 3