Województwo pomorskie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja