Województwo pomorskie, Usługi Asenizacyjne, Wywóz Śmieci

Firma REKNICA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy.   Świadczenie usług i obsługa odbiorców prowadzona...

1